Dowiedz się więcej...

Udział w wypadku samochodowym jest nieszczęśliwym wydarzeniem zarówno dla sprawcy jak i przede wszystkim dla poszkodowanego. Osoby te, zwykle nie z ich winy, czeka sporo wydatków związanych np. z naprawą zniszczonego mienia (samochodu) lub leczenia wszelkich powstałych w wyniku kolizji uszczerbków na zdrowiu.Co to jest zadośćuczynienie oraz odszkodowanie?

Choć pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia według większości osób znaczą to samo, to jednak ich znaczenie nie jest tożsame. Odszkodowanie przyznawane jest jedynie za szkody majątkowe, które powstały w wyniku wypadku - np. uszkodzenie pojazdu lub innych dóbr materialnych.

Z kolei z zadośćuczynieniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ma ono zrekompensować uczestnikowi wypadku szkody niematerialne - przeżyty stres czy pogorszenie stanu zdrowia. Poszkodowani mogą starać się także o dodatkowe świadczenia z tytułu zadośćuczynienia - zwrot kosztów leczenia urazów, zwrot utraconych możliwości zarobkowych (spowodowanych wypadkiem) czy renta (w sytuacji kiedy obrażenia wynikające z wypadku uniemożliwiają dalszą pracę zarobkową). Świadczenie te wypłacane jest również w sytuacji, kiedy poszkodowany umrze w wypadku - w takim przypadku przekazywane jest ono najbliższej rodzinie zmarłego.

Ubieganie się o zadośćuczynienie

W celu ubieganie się o świadczenie z tytułu zadośćuczynienia, konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku szkody osobowej w terminie do 2 lat od zdarzenia. Po tym czasie sprawa się przedawnia, jednak w szczególnych przypadkach - kiedy wypadek spowodował naprawdę poważny uszczerbek na zdrowiu - czas ten może wydłużyć się do 20 lat.

O ile samo zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy nie powinno stanowić problemu, to kłopotliwe może być samodzielne określenie kwoty zadośćuczynienia, gdyż - jak głosi popularne powiedzenie - nasze zdrowie jest bezcenne.

W takich sytuacjach można wspomóc się poradą wyspecjalizowanych w takich przypadkach firm, które nie tylko pomogą w określeniu dokładnej kwoty zadośćuczynienia za doznane na zdrowiu szkody, ale również pomogą ją wyegzekwować od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jak wyliczana jest kwota zadośćuczynienia?

Ciekawym zagadnieniem jest to, w jaki sposób obliczane jest zadośćuczynienie, które przekazane ma być poszkodowanemu. Liczy się bowiem nie tylko rodzaj obrażeń, ale także inne czynniki, takie jak np. wiek osoby, jej zawód lub miejsce zamieszkania.

Trudno bowiem wyznaczyć jedną kwotę zadośćuczynienia, która będzie zadowalająca dla każdego. Dla niektórych złamana ręka może oznaczać chwilową niedyspozycję i konieczność rekonwalescencji, po której można wrócić do pracy. Z kolei muzyków, chirurgów czy artystów uraz taki może całkowicie pozbawić ich możliwości wykonywania zawodu.

Dlatego przy negocjowaniu wysokości zadośćuczynienia tak bardzo istotne jest dokładne uargumentowanie, dlaczego należy nam się wyższe niż proponowane świadczenie.