Dowiedz się więcej...

Osoby, które uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych w roli poszkodowanych często nie tylko tracą lub znacznie uszkadzają swoje dobra materialne (np. samochód), ale również - a może przede wszystkim - swoje zdrowie. Czasem uszczerbek na zdrowiu jest niewielki i wystarczy krótki okres, aby w pełni się wyleczyć. Wszelkie koszty leczenia pokrywane są z ubezpieczenia OC sprawcy - co jednak w sytuacji, kiedy poszkodowany wymaga bardziej skomplikowanej i długotrwałej rekonwalescencji?Odszkodowanie za długotrwałe leczenie

Z ubezpieczenia OC sprawcy wypłacane są środki dla poszkodowanych w kolizji drogowej, które mają na celu pokrycie kosztów leczenia wszelkich powstałych w wyniku tego wydarzenia urazów.

Zwykle są to objawy, które ujawniają się niemal od razu po wypadku - np. otarcia, złamania czy bóle różnych części ciała. Po odpowiednim czasie spędzonym w szpitalu zwykle są one całkowicie wyleczalne i poszkodowany wraca do pełni sił.

Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach poważny uszczerbek na zdrowiu może ujawnić się po dłuższym czasie od wypadku. Zdarza się, że nie są one wykrywane podczas diagnozy lekarskiej od razu po zdarzeniu i poszkodowany zacznie je odczuwać dopiero później - co szczególnie często dotyka osoby, które doznały urazu głowy lub innych ważnych części ciała.

Bez względu jednak na to, kiedy pojawią się objawy wypadku, poszkodowany może zawsze ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia. Taka sytuacja może mieć miejsce nawet wtedy, kiedy osoba już otrzymała środki na leczenie z ubezpieczenia OC sprawcy.

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, poszkodowany musi złożyć nowy wniosek o wypłatę zadośćuczynienia, argumentując w nim swoje żądania, np. załączając dokumentację medyczną, która potwierdza pogorszenie stanu zdrowia spowodowanego udziałem w wypadku.

Brak możliwości dalszej pracy zarobkowej po wypadku samochodowym

Jeśli uraz na zdrowiu poniesiony w wyniku kolizji sprawił, że osoba na stałe straciła zdolność do pracy (przez co nie może dalej zarabiać na swoje utrzymanie), może ona ubiegać się o rentę. Wysokość kwoty wypłacanej poszkodowanemu jest ustalana indywidualnie i wpływa na nią przede wszystkim faktyczny uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku.

W szczególnych przypadkach - kiedy stan poszkodowanego pogorszy się jeszcze bardziej - istnieje możliwość zwiększenia kwoty renty wypłacanej przez ZUS lub zakład ubezpieczeniowy sprawcy wypadku.

Dodatkowo poszkodowany może również ubiegać się o uzyskanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb, takich jak konieczność wynajęcia pielęgniarki, częstych wizyt u lekarzy specjalistów, rehabilitacji czy zakupu lekarstw. Za każdym jednak razem konieczne jest udowodnienie, że faktycznie chory ma takie potrzeby.

Warto pamiętać, że firma ubezpieczeniowa zwykle proponuje zaniżoną kwotę odszkodowania - często o wiele bardziej korzystne jest wywalczenie dodatkowych świadczeń, korzystając z usług specjalistycznych firm lub udając się na drogę sądową.