Dowiedz się więcej...

Szkody komunikacyjne to nie tylko stłuczki dwóch (lub więcej) pojazdów na drodze. To także niestety wypadki, w których biorą udział piesi, mający niewielkie szanse w starciu z rozpędzonym i ciężkim samochodem. Jak w takiej sytuacji można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy?Przede wszystkim kierowcy powinni pamiętać o tak zwanej zasadzie ryzyka. Wynika ona z artykułu 436. Kodeksu Cywilnego, a na czym polega? Według niej w przypadku potrącenia pieszego np. na przejściu, poszkodowany nie musi udowadniać winy kierowcy. To kierowca powinien udowodnić, że osoba przechodząca przez jezdnię jest winna zaistniałej sytuacji. Jedynie w kilku przypadkach jest inaczej i wynika to z wystąpienia pewnych przesłanek, takich jak np. siła wyższa.

Jakie świadczenia może otrzymać pieszy, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu? Jest to przede wszystkim zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę oraz pokrycie kosztów ewentualnego leczenia, które w najgorszych wypadkach może być bardzo drogie. Podobnie jak w przypadku stłuczek, poszkodowany może też starać się o zwrot utraconych dochodów - np. kiedy wypadek spowodował, że pieszy przez dłuższy czas nie będzie mógł pracować zawodowo.

Potrącony pieszy może nie tylko doznać uszczerbku na zdrowiu, ale także na rzeczach osobistych, które w momencie wypadku miał przy sobie. Choć przedmioty nie są tak istotne jak zdrowie, to poszkodowany również może ubiegać się o zwrot kosztów zniszczonych rzeczy prywatnych, takich jak telefon czy ubrania.

Przy szczególnie tragicznych w skutkach wypadkach, poszkodowany może zostać całkowicie niezdolny do dalszej pracy, przez co przysługuje mu renta wypłacana w ramach ubezpieczenia OC sprawcy oraz zwrot kosztów opieki.

Potrącenia pieszych - zwłaszcza przy dużych prędkościach - może zakończyć się dla poszkodowanego śmiercią. W takiej przykrej sytuacji rodzina ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę z ubezpieczenia sprawcy wypadku - zupełnie jak w przypadku innych wypadków drogowych.

Jak natomiast wygląda proces zgłaszania szkody wynikającej z potrącenia pieszego? Niemal identycznie jak w przypadku stłuczki dwóch samochodów - sprawca udostępnia poszkodowanemu swoje dane, a następnie pieszy zgłasza się do firmy ubezpieczeniowej kierowcy. Taką samą procedurę wykonuje rodzina pieszego, który w wyniku wypadku zmarł. Po ustaleniu kwoty odszkodowania, firma ma 30 dni na wypłatę określonej sumy pieniędzy.