Dowiedz się więcej...

Stłuczka samochodem może przytrafić się każdemu - niezależnie od doświadczenia czy umiejętności. Postępowanie w przypadku takiego zdarzenia jest zazwyczaj bardzo podobne: poszkodowany bierze od sprawcy jego dane i zgłasza się do ubezpieczyciela z prośbą o wypłacenie odszkodowania. Problem jest zawsze ten sam - zbyt niska kwota za szkodę! Czy można temu jakoś zaradzić?Na początku warto wspomnieć o tym, jak wysoką kwotę można otrzymać w ramach odszkodowania. Otóż nie istnieją przepisy, które dokładnie to określają, przyjmuje się jednak zasadę, że wysokość odszkodowania powinna pokryć wysokość szkody. Pojawiają się jednak dwa, dosyć istotne, problemy.

Przede wszystkim - jak określić wysokość szkody? Można ją spróbować oszacować samodzielnie, jednak ostatecznie potwierdza ją zakład ubezpieczeń pod postacią rzeczoznawcy. Na podstawie własnego doświadczenia wycenia on powstałe wskutek wypadku szkody. Można się domyślić, że zaproponowana kwota odszkodowania może znacząco odbiegać od tego, co chcielibyśmy otrzymać.

Płynnie przechodzimy do kolejnego problemu, jakim jest określenie oraz wywalczenie sprawiedliwej jak i słusznej kwoty, której możemy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy. Istnieją dwie możliwości, które pozwalają na otrzymanie większego odszkodowania.

Możemy o nie zawalczyć samodzielnie. Jest to jednak ścieżka bardzo wyboista i walka o większą kwotę może ciągnąć się latami. Przede wszystkim posiadać musimy wysokie umiejętności negocjacyjne oraz - a może przede wszystkim - musimy znać się na prawie. Jak łatwo się domyślić, nie jest to opcja dla każdego.

Wiele firm ubezpieczeniowych (jeśli nie wszystkie) zwykle wypłacają zaniżone odszkodowanie. Co gorsze - zdarzają się też sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa całkowicie odmawia wypłaty pieniędzy. Co zatem można zrobić w obu takich wypadkach? Możemy skorzystać z drugiej możliwości, a mianowicie ubiegać się o pomoc u prawnika. Sporządzi on w naszym imieniu odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Bardzo często takie pismo prowadzi do zmiany decyzji na naszą korzyść na etapie postępowania polubownego.

Jeśli natomiast zajdzie taka potrzeba, to specjaliści od prawa posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im wystąpić na drogę sądową i w taki sposób dochodzić wypłaty słusznego odszkodowania.

W przypadku kiedy nasze roszczenia okażą się słuszne, możemy liczyć na uzyskanie satysfakcjonującej nas kwoty odszkodowania. Dlatego jeśli uważamy, że ubezpieczyciel zdecydowanie za bardzo zaniżył odszkodowanie, to nie wahajmy się skorzytać z usług prawnika.