Dowiedz się więcej...

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał korzystać z zamieszczonych tutaj informacji, jednak jeśli już przytrafi ci się stłuczka – oto najbardziej podstawowe zagadnienia związane z odszkodowaniem komunikacyjnym.Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Polskie prawo nakazuje, aby każdy właściciel pojazdu mechanicznego (uwaga – mowa jest nie tylko o samochodach, ale również o motorach, ciągnikach rolniczych lub przyczepkach!) posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – popularne OC.

Obowiązek powiadania takiego ubezpieczenia wynika bezpośrednio z tego, że na drogach dochodzi do coraz większej ilości wypadków. W razie nieszczęśliwego wypadku osoby będące jego sprawcami mogą mieć spore problemy z wypłaceniem poszkodowanym należytej kwoty zadośćuczynienia. Problem ten znika wraz z ubezpieczeniem OC, gdzie to zakład ubezpieczeń pokrywa wszelkie koszty naprawy zniszczonego mienia lub koszty uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC jest zatem nie tylko zabezpieczeniem dla osób, które spowodują wypadek, ale także dla tych, które będą miały nieszczęście w nim uczestniczyć. Warto o tym pamiętać, gdyż kwoty wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w bardzo wielu przypadkach sięgają naprawdę wysokich sum, na które osoba prywatna z dużym prawdopodobieństwem nie mogłaby sobie pozwolić.

Rodzaj wypadku a odszkodowanie

Świadczenia w ramach ubezpieczenia OC sprawcy są wypłacane w każdym wypadku komunikacyjnym z udziałem pojazdu maszynowego, ale także wypadku z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej, rowerów czy innych. Zakład ubezpieczeń wypłaca również świadczenia pieszym, którzy ucierpią w wypadku, jednak należy pamiętać o tym, że decyzja może zostać cofnięta w sytuacji, kiedy to sam pieszy przyczynił się do powstania niebezpiecznej sytuacji (np. poruszał się na drodze poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych na ubraniu).

Skoro mowa o pieszych, warto wspomnieć też o osobach pod wpływem alkoholu oraz dzieciach. W przypadku tej pierwszej grupy osób, należy pamiętać, że upojenie alkoholowe może istotnie wpłynąć na to, czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, jednak jeśli pijany pieszy poruszał się chodnikiem, a do wypadku doszło nie z jego winy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że otrzyma on stosowne świadczenia.

W przypadku osób nieletnich (do 13 roku życia), które świadomie wtargnęły na ulicę i tym samym stały się uczestnikami wypadku, nie można – według Polskiego prawa – przypisać im winy. W takiej sytuacji jednak świadczenie wypłacone przez zakład ubezpieczeń może być odpowiednio pomniejszone.

Brak sprawcy lub ubezpieczenia OC

Choć ubezpieczenie OC jest obowiązkiem, to zdarzyć się może, że sprawca wypadku nie będzie go posiadał. Co w takiej sytuacji? Wtedy odszkodowanie dla poszkodowanych również jest wypłacane, jednak nie przez zakład ubezpieczeń, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taka sama sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia.

Zbyt niskie odszkodowanie? Zawalcz o swoje!

Zakłady ubezpieczeń zatrudniają wielu specjalistów, których zadaniem jest oszacowanie poniesionych przez poszkodowanych w wypadku strat, co ma zagwarantować wypłacenie sprawiedliwej kwoty odszkodowania. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy kwota ta zdaje się być zaniżona. W takich przypadkach pozostaje albo samodzielna walka z zakładem ubezpieczeń w sądzie, co jednak skończyć się może klęską.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm, które wywalczą w imieniu poszkodowanych należytą kwotę odszkodowania.