Dowiedz się więcej...

Wypadek komunikacyjny może przytrafić się każdemu, nawet doświadczonemu kierowcy. Zazwyczaj firma ubezpieczeniowa wypłaca w takim przypadku odszkodowanie, które pokryć ma koszty naprawy szkód lub leczenia poszkodowanych. Choć nikomu nie życzymy stłuczki, warto wiedzieć w jaki sposób należy postępować, aby skutecznie uzyskać odszkodowanie.Co oprócz NNW?

Osoba poszkodowana uczestnicząca w wypadku komunikacyjnym otrzymuje ubezpieczenie w ramach polisy NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) – wielkość sumy, jaką można otrzymać uzależniona jest od konkretnego ubezpieczenia.

Warto jednak pamiętać, że możliwe jest także otrzymanie kwoty pieniężnej z ubezpieczenia OC sprawny wypadku – w jaki sposób? Przede wszystkim, mimo ogromnego stresu, który towarzyszy wypadkom komunikacyjnym, należy zachować trzeźwość umysłu i postarać się zdobyć wszelkie dane sprawcy.

Co jednak w sytuacji, kiedy osoba odpowiedzialna za powstanie wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia? Najbardziej sensownym rozwiązaniem jest w takim przypadku wezwanie Policji, która pomoże w ustaleniu przebiegu wypadku – co będzie z kolei przydatne przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Jeśli sprawca nie zostanie ujęty, pozostaje jedynie ubieganie się o odszkodowanie w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jednak możemy w takim przypadku liczyć jedynie na świadczenia związane ze szkodami osobowymi (czyli uszczerbkiem na zdrowi). Pozostałe powstałe w czasie wypadku szkody majątkowe musimy niestety pokryć samodzielnie.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie?

Dobrą wiadomością dla osób, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym jest fakt, że mają one bardzo dużo czasu na ubieganie się o zadośćuczynienie w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. Okres ten wynosi aż 3 lata i nie ma znaczenia to, czy odniesione w czasie wypadku obrażenia zostały już dawno wyleczone lub to, czy otrzymaliśmy odszkodowanie z polisy NNW.

Jeśli sprawca został ukarany, to okres ten wydłuża się nawet do 20 lat, a jeśli w wypadku ucierpiały osoby niepełnoletnie, to możemy ubiegać się o odszkodowanie przez 2 lata od osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Świadczenia w ramach ubezpieczenia OC

To, jakich świadczeń można dociekać w ramach ubezpieczenia OC sprawcy zależy od tego, jakich szkód doznaliśmy. Jest to na przykład zadośćuczynienie za koszty poniesione w ramach leczenia, odszkodowanie za utratę dobytku lub renta za czas, w który byliśmy niezdolni do pracy.

Dodatkowo odszkodowanie OC sprawcy pokrywa koszty naprawy samochodu, koszty holowania niezdolnego do jazdy po wypadku auta czy koszty wynajęcia samochodu zastępczego.

Z kolei w najbardziej tragicznym przypadku – śmierci bliskiej osoby w wypadku – ubezpieczyciel sprawcy w ramach jego polisy OC może wypłacić nam zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną lub odszkodowanie za nagłe pogorszenie się sytuacji majątkowej.

Jak uzyskać odszkodowanie – krok po kroku

W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy do dokładnego udokumentowania całego zajścia, w czym z całą pewnością pomoże wezwania na miejsce wypadku Policja. Komplet dokumentów przekazujemy do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca i czekamy na decyzję o wysokości odszkodowania – zgodnie z prawem zakład ubezpieczeń ma na to od 30 do 90 dni.

To czy kwota wypłacona przez ubezpieczyciela sprawcy jest słuszna zwykle jest trudne do ustalenia przez samego poszkodowanego, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego jeśli twierdzimy, że uzyskane odszkodowanie jest za niskie i nie pokrywa ono w całości poniesionych przez nas szkód, warto zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam w uzyskaniu należytej kwoty.