Dowiedz się więcej...

Autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które gwarantuje kierowcy wypłatę odszkodowania w razie stłuczki lub kradzieży pojazdu. To, jak bardzo AC “chroni” właściciela pojazdu zależy od wielu czynników i bardzo często jest indywidualnie dopasowywane do poszczególnych przypadków.Rodzaj szkody

Aby ustalić, jak wysokie odszkodowanie powinien otrzymać właściciel auta, należy najpierw ustalić wielkość szkody. Firmy ubezpieczeniowe stosują w tym celu dwa określenia - szkoda całkowita i szkoda częściowa.

W pierwszym przypadku mowa o sytuacji, kiedy pojazd ulega niemal całkowitemu zniszczeniu i jego dalsze użytkowanie nie jest możliwe bez naprawy, której koszty przekraczają 70% wartości samochodu. Wystąpienie szkody całkowitej gwarantuje kierowcy uzyskanie kwoty w wysokości całkowitej wartości samochodu, wycenionej na dzień wystąpienia wypadku. Odejmowana jest jedynie wartość pozostałości auta, czyli tak zwanego wraku.

Warto pamiętać o jednej istotnej rzeczy, a mianowicie o tym, że po wypłaceniu ubezpieczenia pokrywającego koszty szkody całkowitej, ubezpieczenie AC przestaje obowiązywać.

Przy mniejszych szkodach - szkodach częściowych, gdzie koszty naprawy nie przekraczają 70% wartości auta - ubezpieczyciel w ramach AC wypłaca kierowcy kwotę, która pokryć ma koszty naprawy pojazdu. Kwota ta jednak nigdy nie będzie większa od sumy pełnego ubezpieczenia.

Pieniądze z odszkodowania AC mogą być wypłacone albo na konto bankowe właściciela samochodu - co nazywane jest rozliczeniem gotówkowych - lub przekazane bezpośrednio do warsztatu, w którym pojazd będzie naprawiany. Ten ostatni sposób rozliczenia nazywany jest rozliczeniem bezgotówkowym.

Pomniejszone AC

Ubezpieczyciel może jednak w kilku szczególnych przypadkach zmniejszyć kwotę wypłaconego AC lub nie wypłacać jej w ogóle. Dotyczy to sytuacji, w których kierowca nie zastosował się do obowiązujących przepisów drogowych, a zatem kiedy jechał zdecydowanie za szybko, niebezpiecznie, pod wpływem środków odurzających lub kiedy umyślnie doprowadził do powstania wypadku.

Mniejsze ubezpieczenie Autocasco przysługiwać może też w sytuacji, kiedy pojazd w momencie wypadku nie miał ważnego przeglądu technicznego i fakt ten bezpośrednio wpłynął na wystąpienie nieszczęśliwego zdarzenia.